Načítání...
mc.funnyland2.cz
Klikněte pro zkopírování IP
Načítání...
discord.funnyland2.cz
Klikněte pro připojení
Avatar
Vitejte na funnyland2
Pro lepsi funkce webu doporucujeme se prihlasit nebo registrovat!
Zásady ochrany osobních údajů
Práva a povinnosti 

1) Hráč registrovaný na serverech FunnyLand 2 souhlasí s tím, že vše, co poskytne, nahraje, napíše nebo daruje, není nijak právně vymahatelné. 

2) Hráč musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky. 

3) Neznalost pravidel nijak neomlouvá! 

4) Hráč je povinen respektovat vedení serveru. 

5) Pokud hráč podává stížnost na člena vedení serveru nebo na hráče, který je v rozporu s pravidly, je povinen předložit přesné důkazy bez úpravy - fotografie, data, výpisy, video záznam. 

6) Hráč má právo hrát zdarma, pokud neporušuje pravidla serveru nebo zákony ČR, popřípadě Ústavu ČR či SK. V případě porušení zákonů ČR či SK, nebo ústavy ČR či SK bude vykázán ze serveru. 

7) Hráč má právo na svobodu a vlastní názor, pokud jimi však neporušuje pravidla či nenarušuje svobodu nebo vlastní názor někoho jiného. 

8) Není tolerován rasismus, urážky, pomluvy, nacizmus a jiná hnutí, které jsou proti zákonům ČR či SK. 

9) Každý hráč má právo na ochranu své IP adresy a osobních údajů. V případě, že hráč bude sdílet cízí údaje (data, fotografie, reálné jména, adresu) bez povolení dané osoby, bude neprodleně vykázán ze serveru. 

10) Pokud si hráč nepřeje, aby byly zveřejněny jeho osobní údaje, telefonní čísla, apod., ostatní hráči to musí respektovat a nezneužívat. 

11) Je přísně zakázáno používat jakékoliv prostředky, které skrývají nebo mění reálné informace o připojovaném hráči a připojování se prostřednictvím těchto prostředků na naše servery. Zneužívání dynamické (proměnlivé) IP adresy za účelem porušování zde uváděných pravidel, bude mít za následek odeslání logů (záznamů) poskytovateli internetového připojení, kde je IP adresa registrována a bude požadováno okamžité ukončení této činnosti. 

12) Hráč JE povinen nahlásit konání jiného hráče, pokud je činnost v rozporu se zde uvedenými pravidly. 

13) Majitel serveru jakožto vlastník si nárokuje právo smazat kohokoliv ze serveru bez udání důvodu v případě, že daný hráč aktivně porušuje pravidla, chová se nevhodně a nebo provádí jiné metody v rámci urážení/seskupování. V případě, že k tomuto kroku dojde, majitel serveru není nijak povinen vykazovat informace a nelze se nijak odvolat, jelikož se jedná o jeho server. 

14) Všechny postavy uložené na serverech jsou majetkem FunnyLand 2 a jejich existence, zachování při porušení pravidel ani jiné nakládání s nimi není právně vymahatelné. 

15) Jestliže hráč dostane oprávněný dočasný ban, tak nemá právo si zažádat o unban. 

16) Používání Auto clickeru, double-clicků a jiných klikacích metod při PVP, nebo eventech, je zakázáno. Pro prověření této situace se bude člen AT dotazovat hráče, zda nepoužívá nějakou ze zakázaných klikacích metod a případně mu bude oznámeno, ať jej používat přestane, jelikož mu může být udělen trest. Za předpokladu, že hráč nebude reagovat, bude hráč teleportován na spawn a pokud bude hráč nadále klikat, tak mu bude udělen trest za využívání zakázaných klikacích metod. 

17) AFK farmy jsou povolené avšak farma nesmí nijak porušovat pravidla týkající se staveb a velikostí (gigantické rozměry). Platí také to, že na IP může být AFKující hráč pouze jeden bez použití více účtů nebo sourozenců. 

18) Obcházení AFK detekce na serveru je zakázáno. Je zakázáno, taktéž obcházet více AFK účtu. Porušení vede k permanentnímu IPbanu. 

19) Za důkaz je považován screen nebo video obsahující porušení pravidel hráče. Důkaz nesmí být nijak upravený - ustřižený. Důkaz má maximální platnost 7 dní. Za důkaz není brán screen CoreProtectu starší aktivity víc jak 60 dní.
 
Všeobecné zákazy 

20) Je zakázáno lhát adminům či jiným osobám pověřeným vedením serveru. Za lhaní se bere také šíření neplatných nebo lživých informací o serveru nebo členech admin teamu. 

21) Je přísně zakázáno využívat jakýchkoliv bugů na serveru. Pokud se vyskytne jakýkoliv glitch k získání peněz, op itemů, hlav, klíčů apod, hráči jsou povinni okamžitě nahlásit daný problém. V případě, že i nadále bude hráč tohoto bugu zneužívat server mu může kdykoliv bez udání důvodu smazat jakékoliv data ze serveru. 

22) Je zakázáno hledat chyby (mezery) v pravidlech. Využívání těchto chyb (mezer) je přísně zakázáno a trestá se banem. Co není zmíněno zde v pravidlech, neznamená, že je povoleno. 

23) Je přísně zakázáno jakékoliv používání hacků, cheatů a zakázaných módů. Pokud se hráč připojí s jakýmkoliv cheatlauncherem, př. Huzuni, Metro, Wurst, Wolfram automaticky souhlasí s tím, že dostane neprodleně po zjištění ban. Daný ban má pak stejnou váhu, jako kdyby byl hráč chycený při používání cheatů. 

24) Je přísně zakázáno se vydávat za člena AT. Toto pravidlo platí i na vlastní skin daných členů AT. Porušení se trestá okamžitým Banem, bez možnosti unbanu. 

25) PvP je povoleno na všech serverech. Tzn. že hráč odpovídá za svoje věci v inventáři, které ztratí uvnitř PvP oblastí. Server nemá v povinnosti tyto věci nahrazovat, nejedná-li se o chybu. 

26) Je zakázáno vytvářet seznamky, stavby s sexuální tématikou. Toto pravidlo také platí na názvy warpů, regionů nebo entity. V případě porušení dojde k udělení banu dle trestů a smazání stavby bez náhrady. 

27) Hráč nesmí po Adminech požadovat levely, itemy, coiny, skilly apod. Pozn. Vyjímka případů opravy postav, které mají zřejmý bug, který byl předem prokázán majitelem. 

28) Je zakázáno navádění hráčů k porušování pravidel. 

29) Server neručí za ztracené věci umístěné v Item Framu (rámeček), to stejné platí i pro ArmorStand. Důvodem je, že se tyto věci se chovají jako Entity nebo-li mobové. 

30) Spawnkill a Tpakill je přísně zakázaný. Spawnkill je okamžité zabíjení hráče po respawnu ( hráč nemůže utéct). Za spawnkill je také bráno obsazení území cizího teamu a následné bránění v respawnu. Tpakill je okamžité zabíjení hráče po teleportu na jeho polohu. 

31) Nick hráče nesmí obsahovat jakékoliv sprosté slovo. 

32) Hráč nesmí vlastnit žádný OP item - tedy blok/item, který má nepovolené (všechny) enchanty, nebo potiony k trollingu a jiné věci, které nejsou normální. V případě vlastnění dostane hráč trest podle toho kolik vlastní dané věci. Může se také stát, že pozemek/ostrov/residenci vedení serveru smaže, bez udání důvodu. 

33) V případě prokázání Multi-Account tj. Multi-účet bude hráči udělen IP ban. Za multi-učet je bráno hraní na dvou postavách - př. dva účty hrající jednu hru na MiniGames (pokud jeden stojí a druhý hraje, pokud oba hrají nejedná se o porušení!). Za multi-učet není bráno dočasné připojení osoby v rámci výměny itemů/peněz na jinou postavu. Za multi-účet se považuje také využívání dalších účtu k rozšíření limitu vlastnících residencí/spawnerů. Za Multi-účet je také bráno připojení více účtů najednou za účelem obohacení se (VoteParty, možnost vícekrát hlasovat,...) 

34) Je přísně zakázáno nadávat, používat vulgární výrazy, urážet či provokovat ostatní a spamovat. 

35) Je zakázáno psát reklamu, za reklamu jsou brány všechny konkurenční servery (i zahraniční). Název serveru není reklama. 

36) V případě, že hráč staví sprosté stavby kdekoliv na serveru (zahrnuje i minihry), mu bude udělen ban. 

37) Teamování + crossteamování v minihrách je zakázano. 

38) Je zakázán jakýkoliv druh napovídání ve hře ostatním teamům. 

39) Je přísně zakázáno podkopávat nebo jinak kazit hru vlastnímu teamu. 

40) V případě, že se minihra uchyluje ke konci (poslední dva týmy jsou naživu), je zakázáno jakýkoliv druh zdržování hry. Jako zdržování hry se dá usvědčit camping pod ostrovem/stavění se do nadměrných výšek a následný camping. Neplatí ale pokud se dané teamy domluví. 

41) V případě, že hráč pořádá event pro hráče, nikdo na tomto eventu nesmí zemřít, v případě porušení bude udělen ban podle pravidel. Tzn., že hráč nesmí skákat do lávy, voidu, být utlačován do zdi atd. 

42) Je zakázáno vést různé DDoS/DoS/bot útoky proti serveru. 

43) Hráč vlastnící právo na pokládání Stickerů nesmí jakkoliv porušovat danou činností jakkoliv pravidla. Př. umisťování hákových křížů, znaky rasismu, terorismu atd. 

44) Teamovani hráčů v pvp je přísně zakázán a může se trestat banem. 

45) Jestliže hráč bude neustále otravovat člena admin týmu s žádostí o udělení trestu, může mu být udělen permanentní ban za pokus o trolling a již nikdy nemusí být udělen unban. 

46) Je zakázáno hrát s jakýmkoliv zakázaných módů. 

47) Je zakázáno sdílet jakékoliv osobní informace o hráčích, zejména IP, jméno a příjmení, bydliště, datum narození. 

48) Je zakázáno si dávat nick, který nějak uráží nebo poukazuje na jiného hráče. 

49) Do CMD spamu, tedy spamu za pomocí nějakého příkazu jsou zahrnuty také příkazy jako /pay, /msg, /friends msg a jakékoliv jiné příkazy, které zasílají výslednou zprávu jinému hráči. 

50) Je zakázáno dělat fake eventy, tedy eventy které se reálně nekonají nebo jsou tvořeny za účelem okrádat/zabíjet hráče. 

51) Je zakázáno vytvářet fake itemy - přejmenování server itemů. Například. Hopper na HopperSorter a naopak. 

52) Je zakázáno jakkoliv obchodovat s itemy, účty a jinými věcmi na serveru za realné peníze. Pokud se i tak daný obchod provede, server nijak dané věci nebude nahrazovat a ani peněžní hodnotu vloženou do obchodu. 

53) Je zakázáno jakkoliv trollovat/otravovat záměrně ostatní hráče pomocí itemů, příkazů a jiných možností, které hráč může provádět. 

54) Je zakázáno vyhrožovat hráčům za účelem udělení (nepravděpodobného) trestu. Př. vyhrožování kickem ze hry, mutem a banem a dalšími. 

55) Je zakázáno jakkoliv obcházet udělené tresty, platí pro mute a ban. V případě porušení a následném zjištění bude hráči udělen okamžitě vyšší trest bez možnosti zrušení. U opakovaném porušování povede k IPbannu bez možnosti Unbanu. 

56) Tresty se počítají napříč všemi vlastněnými účty hráče dle IP. Pokud má hráč dynamickou IP, je tato podmínka posuzována individuálně aby nedošlo k nedorozumění. 

57) Je zakázáno vytvářet skupiny/teamspeak servery/discord servery s názvem FunnyLand 2 a propagovat jej na serveru. Oficiální servery/skupiny jsou vždy odkazovány na Wiki/Webu FunnyLand 2. Toto pravidlo neplatí v případě, že je jasně na dané platformě zdůrazněno, že se nejedná o oficiální učet s podporou vedení serveru. 

58) Je zakázáno připojit se na server se skinem, který je urážlivý, sexuální, nacistický či jakkoliv jinak nevhodný. Př. Hitler, hákové kříže, nahá žena, Stalin, srp, a podobné. 

59) Vyhledávání diamantů (Diamond Ore) skrz metodu výpočtu bloků v bažinách (Swamp), řekách a po celém světě, je bráno jako porušení pravidel o x-rayi. Tato metoda těžení je zakázána z důvodu znehodnocování hodnoty diamantů 

Vedení serveru 

60) Člen Admin Teamu (AT) dále jen "člen vedení serveru" je hráč, který má rank Helper a vyšší. Do Teamu AT se počítá i rank Sponzor. 

61) Člen vedení serveru se nesmí za žádných okolnostností povyšovat nebo porušovat zde uvedená pravidla. 

62) Členi vedení serveru nemají v povinnosti předkládat důkazy či jiné materiály (bany, kicky, jaily) hráčům. Tato povinnost platí pouze při požádání majitelem serveru. 

63) Člen vedení serveru se za žádných okolností nesmí zúčastnit PVP bojů v eventu pvp! Pokud bude tento event pořádat, nebo pomáhat s pořádáním. 

64) Člen vedení serveru (pokud má Gamemode) nesmí vlastnit vlastní obchod s itemy, a narušovat tak ekonomiku serveru. Toto pravidlo neplatí pro MAJITELE SERVERU, který má veškerá práva, tudíž i gamemode. Pokud li MAJITEL SERVERU chce vlastnit obchod nesmí doplňovat zboží pomocí příkazů /give nebo gamemodu create. 

65) Člen vedení serveru nesmí zneužívat svých pravomocí na serveru a měnit tak ekonomiku serveru. Př. kopírování farem, kopírování obchodů atd. 

66) Člen vedení serveru musí vlastnit originální Minecraft účet. 

67) Člen vedení serveru nesmí vlastnit žádný větší server nad 5 slotů nebo být v AT na jiném serveru. V případě porušení je daný člen neprodleně vyhozen z AT. Za určitých podmínek lze udělit vyjímku. 

68) Člen vedení serveru nesmí rozdávat itemy z creativu a ani je nijak uchovávat jako itemy získané hraním. 

69) Člen vedení serveru nesmí provádět jakýkoliv typ trollingu na hráče. 

70) Člen vedení serveru nesmí zabanovat hráče na základě kicku Helpera (př. cheaty), pokud není kick podložený důkazy o daném problému. 

71) Pokud se člen vedení serveru začne hádat na serveru, bude náležitě potrestán. Pokud založí hádku, bude neprodleně vyhozen, pokud vstoupí do hádky, budou mu odebrány práva na 14 dní. 

72) Majitel nebo hlavní admin si může od člena AT vyžádat kdykoliv důkazy o banu/mute/kicku, který byl udělen v posledních 30 dnech. V případě nedoložení není možné trest prokázat, tedy lze ho brát jako neplatný, na základě čehož se uděluje příslušný trest dle bodového systému. 

73) V případě, že vedení serveru bude konat jakýkoliv Event pro celý server (BedWars turnaj, Annihilation turnaj, SkyWars turnaj), na event musí dohlížet nejméně 3 osoby z vedení serveru. Vedení serveru má zakázáno pomáhat hráčům s WorldEditem (neplatí pro Creative), rozdávat hlavy své i jiných členů AT apod. věci, které zvýhodňují hráče. 

74) Vedení serveru je povinné správně napsat důvod trestu. Tzn. řádně ho rozepsat, tak aby tomu rozuměl každý. V případě, že se tak nestane, je trest neplatný, jelikož není možné prokázat, za co byl trest udělen (například zkráceniny atd.). 

75) Vedení serveru musí dodržovat stejný nebo podobný nick na webu, Discordu, Minecraftu a na všem, co se týká FunnyLand 2. 

Herní účet a účty 

76) Obchodování s Minecraft/Web/Discord účtem na FunnyLand 2 je přísně zakázáno. V případě zjištění, může být daný učet kompletně smazán ze serveru bez jakékoliv náhrady. 

77) Nelze měnit stav účtu, v případě že je na něm aktivní ban. Tzn. nelze si požádat o manuální převod VIP, peněz, statistik atd. 

78) V případě, že hráč žádá zrušení ochrany na pozemku/ostrovu/residenci nebo jiné ochraně musí hráč, vlastnící daný region být offline nejméně 6 měsíců, aby hráč, který žádá zrušení dostal přístup. V opačném případě musí počkat nebo požádat o povolení u daného hráče, kterému region/residence patří. 

79) Obchodování nebo-li prodej (i nákup) jakýchkoliv účtů na serveru, výhody, her a jiných předmětů za reálné peníze je přísně zakázáno. V případě zjištění je prodejci udělen ban na jeho účet (a pokud se to týká i jiných účtů) může být smazán bez jakékoliv náhrady. Toto pravidlo neplatí na obchody za herní měnu - př. hráč dá určitou částku CC/itemů jinému hráči a ten mu koupí VIP. 

VIP & Store 

80) Nákupem na Storu hráč automaticky souhlasí s Veřejnými obchodními podmínkami serveru FunnyLand 2 

81) Hráč vlastnící VIP nemá žádnou vyjímku z pravidel serveru. 

82) Vyhrazujeme si právo na jakoukoliv okamžitou změnu výhod VIP. 

83) Vyhrazujeme si právo na odebrání VIP bez udání důvodu. 

84) Jakékoliv VIP je nevratné, tzn. nelze vrátit peníze! 

85) V případě, že hráč požádá o chargeback/refund bude mu zamítnut. Toto pravidlo lze domluvit po důkladném přezkoumání a dohodě s majitelem serveru. 

86) V případě nákupu přes Store serveru, hráč automaticky souhlasí s uvedením osobních údajů společnostem Stripe, PayPal, SMS brány, bankovního převodu. 

87) V případě, že bude na serveru wipe, tzv. restart serveru (vše se smaže), tak jednorázové itemy, které získá hráč při zakoupení VIP, nejsou nijak vymahatelné. 

Stavby 

88) Za griefing na serveru je považováno toto:  

* Jakýkoliv druh níčení stavby, který danému hráči nepatří (nemá tedy na něm 

    povolení stavět).  

* Jakékoliv úmyslné ničení stavby a jejího okolí patřící jinému hráči. Příklady: 

    LavaCast, odstřelování s firebally nebo end krystaly, tnt destrukce, redstone 

    obvody a jiné.  

* Zníčení stavby pokud hráč byl na něj přidán a následně ho zníčil.  

* Jakékoliv vykradení regionu po přidání práva stavět př. shulkerboxy, truhly, shopy.  

* Stavění Lava Castu za účelem griefovat, jakkoliv poškodit bližší stavbu nebo 

   Krajinu. 

89) Usmrcení hráče na PVP oblasti je beztrestné. 

90) Za usmrcení hráče v Residenci/Lands s povoleným PVP server neodpovídá. 

91) Za usmrcení hráče v NO-PVP (cheaty/bug) bude přidělen trest IP ban. 

92) Počet spawnerů 25 je limitován na konkrétní region, který vlastní hráč. Tzn. že jeden hráč smí mít libovolně na svém ostrově jakkoliv rozmístěných 25 spawnerů. Pro servery s Residencí je počet spawnerů počítán v rámci všech residencí, které vlastní hráč. Pokud hráč má na svém ostrově/residenci přidané hráče, limit se nijak nenavyšuje, jelikož daný region podlehá vlastnictví jednomu hráči. V případě spojení více hráčů, se počet všech spawnerů sčítá v regionu pro všechny hráče. 

93) V případě porušení pravidla o spawnerech, hráč ztrácí jakoukoliv náhradu za zničené spawnery, pozemek, itemy aj. 

94) Je zakázáno jakýmkoliv způsobem rozlévaní vody či lávy po mapě serveru. 

95) Je zakázáno stavět stavby, obvody či jiné věci, které budou lagovat server. 

96) Je zakázáno jakýmkoliv způsobem, ať už využití bugů, griefovat stavby serveru. 

97) Residence musí být minimálně od sebe vzdálené 10 bloků (neplatí pokud oba majitelé residencí souhlasí s blízkým propojením). Pokud toto nebude dodrženo a hráč, který má Residenci vytvořenou dříve než druhá, má nárok si vyžádat blízkou residenci smazat. 

98) Je zakázáno stavět stavby jako koncentrační tábory a fake shopy (kde hráč nevidí na cenu). 

99) Je zakázáno stavět nebo generovat obrázky (Stickers/ArtMap) s následujícími znaky: Hákový kříž, státní znak Sovětského svazu (srp) a další podobné. 

Youtube & Twitch 

100) FunnyLand 2 nepodporuje YouTubery. Nelze si tedy vyžadovat práva na hodnost YouTuber. 

101) Kdokoliv může natáčet na serveru, pokud ale neporušuje ostatní pravidla serveru. 

102) V případě natáčení na serveru a následnému nahrání na YouTube, je povinností nahrávajícího dát do popisku správnou IP serveru – Java verze: 91.109.16.41:63942, bedrock verze: 91.109.16.41: 19624. A dále odkaz na náš officiální web a disskord. 

Discord 

103) Pro Discord platí stejná pravidla jako pro Forum a servery FunnyLand 2 

104) Na Discordu je zakázáno zneužívat označování (mention) jiných hráčů a skupin) 

Fórum 

105) Je přísně zakázán jakýkoliv spam příspěvků, nadávek, či jiného nevhodného chování na forum serveru.